Effects of the COVID-19 Pandemic on Dentistry

Review article

Effects of the COVID-19 Pandemic on dentistry

Muhammet Kerim AYAR

Abstract

COVID-19 pandemisi, dünya genelinde ağız diş sağlığı hizmetlerinin sunulmasında, enfeksiyon riski nedeniyle önemli kısıtlamaların uygulanmasına neden oldu. Birçok uluslararası ve ulusal sağlık otoritesi kurum ve kuruluş, COVID-19 pandemisi sürecinde aksayan ağız diş sağlığı hizmetlerinin enfeksiyon riski minimize edilerek devam ettirilmesi için ortak çaba gösterdi. Bu ortak çaba sadece COVID-19 pandemisi sırasında yaşanılan ağız diş sağlığı hizmetlerine erişim sıkıntısı ile sınırlı kalmamalı, zaten dünya genelinde mevcut olan bu hizmete sınırlı erişime sahip toplum kesimlerinin kalıcı olan bu mağduriyetinin hafifletilmesi için devam ettirilmelidir. Bu amaç için, uluslararası /veya ulusal girişimler yapılacak, sosyo-ekonomik düzeyi düşük toplum kesimlerinde kümelenmiş diş çürüğü hastalığı sorunun çözümüne yönelik politikalar geliştirilmelidir.

ANAHTAR KELIMELER: 

COVID-19, eğitim, diş hekimliği, eğitim modeli

Full text:
Cite as: AYAR, Muhammet Kerim. Effects of the COVID-19 pandemic on dentistry. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2021; 1(1):1-4