Değerli Akademisyenler,

Ekim 2022 tarihinde yaptığımız “Uluslararası Editörlü Kitap Bölümü Davetimiz” sonucunda, Gelenbevi Bilimsel Araştırmalar dergisi editörlüğünde hazırlanmış kitaplarımız Aralık 2022 basım tarihi ile Duvar Yayınevi’nden yayınlanmıştır. 

 

Yayınlanan kitaplarımız 

Kitap Adı: Academic Researches in Health Sciences, Volume II

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Oya ŞEKER

ISBN: 978-625-8261-76-9

Yayıncı: Duvar Yayınları

Yayıncı Sertifikası: 16122

Matbaa: Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık Reklam San Ve Tic. Ltd. İstanbul Cad. İstanbullu Çarşısı No:48/48-49

Sertifika No: 47865

 

Kitap Adı:  Research in Natural and Engineering Sciences Volulme III 

Editör: Doç. Dr. Fatih ERDEMİR

ISBN: 978-625-8261-74-5

Yayıncı: Duvar Yayınları

Yayıncı Sertifikası: 16122

Matbaa: Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık Reklam San Ve Tic. Ltd. İstanbul Cad. İstanbullu Çarşısı No:48/48-49

Sertifika No: 47865

Kitap Adı: Research in Social Sciences Volume III

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Yunus ADIGÜZEL

ISBN: 978-625-8261-73-8

Yayıncı: Duvar Yayınları

Yayıncı Sertifikası: 16122

Matbaa: Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık Reklam San Ve Tic. Ltd. İstanbul Cad. İstanbullu Çarşısı No:48/48-49

Sertifika No: 47865

Kitap Adı: Academic Researches in Educational Sciences

Editör:Dr. Öğr. Üyesi Elif Ebru ALKAN

ISBN: 978-625-8261-78-3

Yayıncı: Duvar Yayınları

Yayıncı Sertifikası: 16122

Matbaa: Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık Reklam San Ve Tic. Ltd. İstanbul Cad. İstanbullu Çarşısı No:48/48-49

Sertifika No: 47865