GSR Journal: November 2021 Issue

 

Volume 1, No:1

Gelenbevi Scientific Research Journal: NOVEMBER 2021 Issue

Published NOVEMBER 31, 2021

Full Issue

GSR: November 2021 Issue

Review article

Effects of the COVID-19 Pandemic on Dentistry

Muhammet Kerim AYAR

Abstract

COVID-19 pandemisi, dünya genelinde ağız diş sağlığı hizmetlerinin sunulmasında, enfeksiyon riski nedeniyle önemli kısıtlamaların uygulanmasına neden oldu. Birçok uluslararası ve ulusal sağlık otoritesi kurum ve kuruluş, COVID-19 pandemisi sürecinde aksayan ağız diş sağlığı hizmetlerinin enfeksiyon riski minimize edilerek devam ettirilmesi için ortak çaba gösterdi. Bu ortak çaba sadece COVID-19 pandemisi sırasında yaşanılan ağız diş sağlığı hizmetlerine erişim sıkıntısı ile sınırlı kalmamalı, zaten dünya genelinde mevcut olan bu hizmete sınırlı erişime sahip toplum kesimlerinin kalıcı olan bu mağduriyetinin hafifletilmesi için devam ettirilmelidir. Bu amaç için, uluslararası /veya ulusal girişimler yapılacak, sosyo-ekonomik düzeyi düşük toplum kesimlerinde kümelenmiş diş çürüğü hastalığı sorunun çözümüne yönelik politikalar geliştirilmelidir.

Full text:

Cite as: AYAR, Muhammet Kerim. Effects of the COVID-19 pandemic on dentistry. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2021; 1(1):1-4
Review article

Online Restorative Dentistry Education during the COVID-19 Pandemic: Advantages, Problems and a Hybrid Model Suggestion

Muhammet Kerim AYAR

Abstract

Since March of 2020, face-to-face education in all universities in Turkey was stopped due to the new coronavirus pandemic, and all educational activities started to be carried out with online education. Restorative dentistry education, which includes preclinical and clinical practice courses, has never been done online before. More than a year has passed since this sudden educational model change. The problems and advantages encountered in the online restorative dentistry education during pandemic have been analyzed in the present article. In addition, a hybrid education model has been suggested to improve restorative dentistry education in the new era just entered.

Full text:

Cite as: AYAR, Muhammet Kerim. Online Restorative Dentistry Education during the COVID-19 Pandemic: Advantages, Problems and a Hybrid Model Suggestion. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2021; 1(1):5-8
ORIGINAL RESEARCH

Evaluation of the Automated GBM Segmentation on the 3D Slicer Medical Image Computing Platform

Meryem Cansu ŞAHİN

Abstract

The aim of this study is to present the volume analysis of the segments obtained manually with the automatic segments created using the GrowCut plugin of the 3D Slicer program. Three physicians segmented 10 patients separately with manual segmentation and GrowCut plugin. The segmentations obtained from both methods were recorded as binary volumes and the agreement between the two was compared in the 3D Slicer program using dice similarity coefficient (DSC) and average hausdorff distance (AHD). Manually segmented volumes of the 10 patients included in the study ranged from 281.234 cc to 1330.57 cc. In addition, volumes ranged from 281.387 cc to 1332.54 cc in GrowCut segmentation. The lowest DSC was 87.133% in the segmentations of all patients, It was observed that the AHD values ranged between 0.00743 and 3.06570 mm. In our study, only brain tumors were examined. Studies on the segmentation of different cancer types will be planned in the 3D Slicer software.

Full text:

Cite as: SAHIN, Meryem Cansu. Evaluation of the Automated GBM Segmentation on the 3D Slicer Medical Image Computing Platform. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2021; 1(1):8-13
Review Article

The Effects of Fifth Generation Information Systems on the Decision Making Process of Businesses

Tayfun ACARER

Özet

İnternetin günlük yaşantımızda temin ettiği pek çok uygulamanın giderek daha fazla hız gerektirmesi, buna karşılık erişimdeki gecikmenin ise en aza indirilme zorunluluğu nedeniyle, günümüzde mobil iletişim alt yapısına ilişkin bant genişliğinin sürekli artırılma ihtiyacı bulunmaktadır. Mobil iletişimde süreç içinde ikinci, üçüncü ve dördüncü nesil mobil iletişim sistemlerinde kullanılan frekans bantları ile sürekli olarak artan veri hızı ihtiyacına ulaşılamamıştır. Bu nedenle 2021 yılından itibaren ticari olarak kullanılmaya başlanılan beşinci nesil sistemlerde çok daha yüksek veri hızının sağlandığı farklı frekans bantlarının kullanılması kararlaştırılmıştır. Beşinci nesil sistemlerin önümüzdeki yakın süreçte tümüyle kullanılmaya başlanılmasından sonra veri hızında dördüncü nesil sistemlere oranla en az 10 kat artış, erişimin gecikme sürecinde ise en az 10 kat azalma olacağı öngörülmektedir. Bu arada günümüzde tüm sektörlerdeki firmalar için rekabet ortamı giderek zorlaşmakta, çoğu kez kısa sürelerde çok stratejik kararlar verilmesi gerekebilmektedir. Bu tür durumlarda işletme yönetimlerinin en doğru şekilde hareket edebilmeleri için, en kısa zaman aralığında bazen de büyük miktarda veriye erişebilmeleri zorunludur. Günümüzde mobil iletişim ile mekan bağımsız hareket imkanı temin edilirken, beşinci nesil iletişim sistemiyle de her zaman ve en kısa sürede erişim imkanının sağlanması hedeflenmektedir. Bu şekilde beşinci nesil iletişim sistemi aracılığı ile firma yönetimlerine her geçen gün daha hızlı bir şekilde ve daha fazla veriyi değerlendirebilmeleri ve en sağlıklı kararları almaları için gerekli ortamın temin edilmesi mümkün olabilecektir.

Full text:

Cite as: ACARER, Tayfun. The Effects of Fifth Generation Information Systems on the Decision Making Process of Businesses. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2021; 1(1):14-22
Review Article

Clinical Application of Developments in CAD-CAM Technology in Dentistry

Muhammet Kerim AYAR

ABSTRACT

Technological advances have proven to be of great help in development in various fields as well as in dentistry. The development of the CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided manufacturing) technology in the 1950s brought another reality to daily clinical practice. Previously, the entire laboratory process of prosthetic work was time-consuming and purely physical, currently the manufacture of prosthetic parts requires less time due to the use of digital media. The addition of digital tools in the planning and execution of dental treatments completely changed the workflow, making the search for improvement to be constant, always seeking the best service and quality of the treatments performed. Thus, this work aims to carry out a critical review of the literature on the clinical applicability of CAD-CAM technology in dentistry.

Full text:

Cite as: AYAR, Muhammet Kerim. Clinical Application of Developments in CAD-CAM Technology in Dentistry. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2021; 1(1):23-27