GSR Journal: February 2022 Issue

Volume 2, No:1

Gelenbevi Scientific Research Journal: February 2022 Issue

Published February 28, 2022

Full Issue

GSR: February 2022 Issue

Case REport

Delirium After Cesarean Section in Covid-19 Positive Pregnant

Sema BAKİ YILDIRIM

Abstract

Deliryum altta yatan birçok farklı faktörün sebep olduğu, akut veya subakut gelişen ve klinikte dalgalı bir seyir gösteren beynin organik bir bozukluğudur. Bilinç, algı, düşünce, hafıza, dikkate odaklanma gibi birçok kognitif fonksiyonda bozulma ile karakterizedir. Karmaşık bir hastalık gibi görünsede basit ve etkin tedavi seçenekleri mevcuttur ve genellikle geri dönüşümlüdür. Tedavisiz hastalarda yüksek morbidite ve mortalite ile seyredebildiği için erken teşhis ve tedavisi önemlidir. Bu çalışmada Covid-19 pozitif gebede sezaryan operasyonu sonrası gelişen postoperatif deliryum tablosu literatür eşliğinde değerlendirildi.

Full text:

Cite as: BAKİ YILDIRIM, Sema. Delirium After Cesarean Section in Covid-19 Positive Pregnant. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2022; 2(1): 1-4.
Revıew

COVID-19 PANDEMİSİNDE POSTPARTUM ERKEN DÖNEMDE EMZİRME YÖNETİMİ

Şahide AKBULUT*, Özlem ŞAHAN (*corresponding author)

ÖZET

Küresel çapta etki gösteren COVID ‐ 19 salgını giderek yayılarak, bir pandemiye dönüşmüş ve tüm dünya da ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. COVID‐19 salgını ülkelerin sağlık, ekonomik ve sosyal yapıları üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Bulaş yollarına bakıldığında temelde enfekte olmuş bir kişiden damlacık yoluyla, temas sonrası enteral yoldan, konjonktival, mukozal ve kontamine olmuş çevresel yüzeylerle temastan sonra insandan insana bulaşın olduğu görülmektedir. Yayılımın hızlı olması, bir tedavisinin olmaması, mortalite ve morbidite riskinin yüksek olması hastalığın yarattığı olumsuz etkileri arttırmaktadır. Gebelik döneminde Covid-19 görülmesi hakkında henüz yeterli sayıda çalışmaya ulaşılmamıştır. COVID‐ 19 enfeksiyonu, gebe kadın ve fetüsün üzerindeki olası sonuçlarının yanı sıra yenidoğan bakımı ve emzirmesi açısından büyük bir endişe yaratmaktadır. Özellikle, postpartum dönemde anne ve yenidoğanın bakımı ve emzirmenin güvenliği sorgulanmaktadır. Emzirme süresince anne ile bebeğin ten teması, kokusu ve sıcaklığı annede hormonal uyarı sağlayarak hem süt salınımını artırmakta hem de annede gevşeme ve düşük stres etkisi oluşturmaktadır. Bu bakımdan postpartum dönemde COVID ‐ 19 enfeksiyonlu anne ve yenidoğanın uyumu uygun bir bakım süreci ile yönetimi önemlidir.

Full text:

Cite as: AKBULUT Şahide, ŞAHAN Özlem . COVID-19 Pandemisinde Postpartum Erken Dönemde Emzirme Yöenetimi. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2022; 2(1): 5-12.
case report

Anesthesia Management in the Ventilated and Unintubated Pregnant Patient After Failed Spinal

Fadime TOSUN

Abstract

Problems in airway management may occur in pregnant patients due to the fact that the upper respiratory tract mucosa becomes more vascular and edematous, decreased functional residual capacity, rapid oxygen desaturation that may occur with increased oxygen consumption, and enlarged breasts that make laryngoscopy difficult. With this case, we aimed to present unexpected difficult airway management in a pregnant patient.

Full text:

Cite as: TOSUN, Fadime. Anesthesia Management in the Ventilated and Unintubated Pregnant Patient After Failed Spinal. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2022; 2(1): 13-14.
Orijinal article

Inequality of Public Health and Effects of Health Care Accessibility on Patient Referral System in Ondo State

Usman Umar JIMOH*, Famewo AYOMIDE (*corresponding author)

Abstract

The study examines the inequality of public health and effects of health care accessibility on patient referral system in Ondo state. Explorative research design was used, relying on secondary data, acquired from the Ondo State Bureau of Statistics. The data contains information for the years 2009-2011 on health matters in Ondo state. Data were analyzed using descriptive indexes statistics (i.e ratio, percentage, frequency and locational quotient) to determine the effects of public health inequality on patient-referral model. The study revealed that a healthcare facility served on average 5,045 people in 2011. Also, there was significant increase in reported cases of diseases especially for Malaria which increase by 24.7% between 2009 and 2010. The study revealed that majority (12) of the local governments had a locational quotient below 1.0 of general medical practitioners. Conclusively, there was inequality of public health care accessibility, thus having a negative effect on patient referral system. Therefore, there sholud be effective allocation of general practitioners and health facilities across the local governments especially in the medically underserved areas through effective urban planning intervention.

Full text:

Cite as: JIMOH, Usman Umar,  AYOMIDE, Famewo. Inequality of Public Health and Effects of Health Care Accessibility on Patient Referral System in Ondo State. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2022; 2(1): 16-25.
Revıew

Köpeklerde Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Rehabilitasyon

Neyran ALTINKAYA*, Ediz NECATİ (*corresponding author)

ABSTRACT

Cranial cruciate ligament (CCL) rehabilitation programs aim to restore normal joint kinematics, relieve pain, return the dog to full functionality, and improve neuroadaptation. The aim of this study is to help establish a long-term, multicenter, prospective standard treatment to determine the role of rehabilitation after CCL surgery in dogs. Postoperative rehabilitation programs should be individually designed according to the degree of tissue healing and the achievement of functional goals. Therapists must understand the stages of tissue healing, reassess the patient frequently, and use clinical reasoning skills to advance treatment individually.

Full text:

Cite as: ALTINKAYA Neyran, NECATİ Ediz. Rehabilitation for Cranial Cruciate Ligament Insufficiency in Dogs. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2022; 2(1): 27-33.