The Effects of Fifth Generation Information Systems on the Decision Making Process of Businesses

 

Review Article

The Effects of Fifth Generation Information Systems on the Decision Making Process of Businesses

Tayfun ACARER

Özet

İnternetin günlük yaşantımızda temin ettiği pek çok uygulamanın giderek daha fazla hız gerektirmesi, buna karşılık erişimdeki gecikmenin ise en aza indirilme zorunluluğu nedeniyle, günümüzde mobil iletişim alt yapısına ilişkin bant genişliğinin sürekli artırılma ihtiyacı bulunmaktadır. Mobil iletişimde süreç içinde ikinci, üçüncü ve dördüncü nesil mobil iletişim sistemlerinde kullanılan frekans bantları ile sürekli olarak artan veri hızı ihtiyacına ulaşılamamıştır. Bu nedenle 2021 yılından itibaren ticari olarak kullanılmaya başlanılan beşinci nesil sistemlerde çok daha yüksek veri hızının sağlandığı farklı frekans bantlarının kullanılması kararlaştırılmıştır. Beşinci nesil sistemlerin önümüzdeki yakın süreçte tümüyle kullanılmaya başlanılmasından sonra veri hızında dördüncü nesil sistemlere oranla en az 10 kat artış, erişimin gecikme sürecinde ise en az 10 kat azalma olacağı öngörülmektedir. Bu arada günümüzde tüm sektörlerdeki firmalar için rekabet ortamı giderek zorlaşmakta, çoğu kez kısa sürelerde çok stratejik kararlar verilmesi gerekebilmektedir. Bu tür durumlarda işletme yönetimlerinin en doğru şekilde hareket edebilmeleri için, en kısa zaman aralığında bazen de büyük miktarda veriye erişebilmeleri zorunludur. Günümüzde mobil iletişim ile mekan bağımsız hareket imkanı temin edilirken, beşinci nesil iletişim sistemiyle de her zaman ve en kısa sürede erişim imkanının sağlanması hedeflenmektedir. Bu şekilde beşinci nesil iletişim sistemi aracılığı ile firma yönetimlerine her geçen gün daha hızlı bir şekilde ve daha fazla veriyi değerlendirebilmeleri ve en sağlıklı kararları almaları için gerekli ortamın temin edilmesi mümkün olabilecektir.

Full text:

Cite as: ACARER, Tayfun. The Effects of Fifth Generation Information Systems on the Decision Making Process of Businesses. Gelenbevi Scientific Research Journal, 2021; 1(1):14-22