2021 ARALIK ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI

3 Ocak 2022 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

Değerli Akademisyenler,

Gelenbevi Bilimsel Araştırmalar Dergisi Editörlüğünde “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” statüsündeki Duvar Kitabevi bünyesinde uluslararası kitaplar yayınlanacaktır. Her bölüm yazarına kitabın yayınlanmış halinin tamamının PDF dökümanı email ile ve 1 adet basılı kopyası posta ile gönderilecektir. Ayrıca kitabevinin tanınmış uluslararası yayınevi olduğunu gösteren imzalı, belge, davet ve kabul yazıları da yazarların email adreslerine gönderilecektir.

Son Başvuru Tarİhİ: 3 OCAK 2022
Yayın Tarihi: 15 OCAK 2022

BAŞVURU

Editörlü kitap bölümü için başvurularınızı; ad, soyad, cep telefonu, açık adres bilgileriniz, ile “Gelenbevi Kitap Bölümü Şablonu“na göre düzenlediğiniz eser word belgesi ve benzerlik raporu PDF dökümanını  editor@gelenbevipublishing.com adresine gönderebilirsiniz.

Süreç

Hazırlanacak kitap içerisinde birbirleri ile çok benzer bölümlerin olmaması için, ve benzerlik oranının kontrol edilmesi için kitap bölümü başvurularının bir editöryal değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu aşamada, kitap bölümü metni ile birlikte benzerlik raporu PDF’i kitap editörüne e-mail ile gönderilmelidir. Gönderilen çalışmalar titizlikle editöryal incelemelerden geçecek ve kitaplara eklenip eklenmemesine karar verilecektir.

Ücret ödemesi, editöryal değerlendirme sonucu başarılı olan kitap bölümleri için yapılır. Değerlendirme sonrası ödeme ile ilgili hesap bilgileri tarafınıza mail yoluyla iletilecektir. Kitaplarımızın dili Türkçe veya İngilizce’dir. 

Yayınlacak olan Kİtaplar – GÜNCELLENDİ

  • Farklı Disiplinlerden Seçkin Araştırmalar (Sağlık, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim, Filoloji, Fen Bilimleri, Mühendislik) – Sağlık, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim, Filoloji, Fen Bilimleri, Mühendislik vb alanlarında yapılmış çalışmalara açıktır.
  • Distinguished Research from Different Disciplines (Health, Social, Humanities and Administrative Sciences, Education, Philology, Science, Engineering) – Sağlık, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim, Filoloji, Fen Bilimleri, Mühendislik vb alanlarında İngilizce hazırlanmış çalışmalara açıktır.

Yazım kuralları

  • Kitap bölümü taslağında, Türkçe veya İngilizce özet, anahtar kelimeler bölümleri bulunmamalıdır.
  • Sayfa düzeni 16×24 cm sayfa boyutunda tüm kenar boşlukları 2,5 cm olarak belirlenmelidir.
  • 12 punto büyüklüğünde iki yana yaslı Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.
  • Kalan düzenlemelerin tamamı uzmanlarca yapılacak ve yayımlanmadan önce son hali kontrol için tarafınıza bildirilecektir.

Not: Editörlük, kitap isimlerinde değişiklik yapma veya kitapları birleştirme veya bölme hakkını saklı tutmaktadır. Böyle bir durumda yazarlar bilgilendirilir ve yazarların diledikleri zaman çekilme hakları mevcuttur.